ION PROC - Gyártás követés

Az ION Process a termelés időbeni lefolyásáról képet adó szoftver (elektronikus műszaknapló). A gyűjtött adatok alapján készülő kimutatások segítségével megítélhető a gyártás hatékonysága a műszakokra és termékekre lebontva. Képet kapunk a munkaerő, gép és szerszám ráfordításokról, valamint a szoftverben elkészített mérési jegyzőkönyvek alapján a minőségi hatékonyságról. Az adatrögzítést a dolgozók végzik, ami történhet a szokásos billentyűzetes, egeres adatbevitellel, de a hatékonyság érdekében lehetőség van érintőképernyő használatára is. A gyors adatrögzítést az előre felvihető sablonok is segítik, úgymint a szerszámsablon és a mérés sablon. Az értékeléseket előre megadott lekérdezések (riportok) segítik: „Műszak adatok”, „Gép állásidő”, „Gép menetidő”, „Gép teljesítmény”, „Szerszámfelhasználás”. A rendszer képes a kinyert adatokat Excel formátumban kimenteni vagy, e-mailben elküldeni a megadott címre.

Termék
Gép
Dolgozó
Szerszám
Szerszám sablon
Mérés sablon
Műszak napló
Mérési jegyzőkönyv
 

Termék
A termékek azonosíthatják a kőtelezően megadandó megnevezéssel és rajzszámmal, de lehetőség van vonalkódos azonosításra, mely utóbbi megkönnyíti a termék rögzítését a műszak megadásakor. A termékekhez korlátlan számú művelet rendelhető. A műveleteknél kiválasztható a végrehajtáshoz szükséges gép és megadható a tervezett idő.

Gép
Korlátlan számú gép adható meg, melyek a leltári számmal (ehelyett használható más egyedi azonosító is) és a megnevezéssel azonosíthatók. A megadott gépekből választhatnak a műveletekhez és a műszaknaplóhoz.

Dolgozó
Technikailag korlátlanszámú dolgozó rögzíthető a rendszerben. Minden rögzített dolgozó egyben felhasználó is, így kötelező számára a felhasználónév megadása, emellett megadható vezeték és keresztnév is. a dolgozónál megadott két státusszal (aktív, beléphet) szabályozható, miképpen használhatja a dolgozó a rendszert. Ha mind két státusz érvényes korlátozás nélkül használhatja a rendszert. Ha a „beléphet” státusza érvénytelen nem végezhet munkát, de a hozzá kapcsolódó adatok megjelennek a rendszerben. Ha az „aktí

Szerszám
A rendszerben korlátlan számú szerszám rögzíthető, két kötelező azonosító megadásával (Cikkszám, Kód). Megadható még a szerszám megnevezése is. Az aktív státuszú szerszámokból választhat a műszaknapló „Veszteség” fülén.

Szerszám sablon
A Szerszám sablon lehetőséget ad arra, hogy a több szerszám használatát igénylő műveleteknél előre meg lehessen adni az összes szükséges szerszámot. Így lényegesen leegyszerűsíthető a tényleges szerszám felhasználás megadása a műszaknaplóban.

Mérés sablon
A Mérés sablon lehetőséget ad arra, hogy a több fajta ellenőrzőmérést igénylő műveleteknél előre meg lehessen adni az összes szükséges méréstípust. Így lényegesen leegyszerűsíthető a mérésnaplók kitöltése.

Műszak napló
A Műszaknaplóban rögzíthető, hogy mely dolgozók, mely gépen, mely műveletek hajtották végre, ezzel mely cikkből hány jó és hány selejt darabot állítottak elő, és ehhez mennyi időt és segédanyagot (szerszámot) használtak fel. A Műszaknaplóban rögzített műveletekhez kapcsolódnak mérési jegyzőkönyvek is.

Mérési jegyzőkönyv
A műszakokhoz, termékekhez és műveletekhez kapcsoló mérések elvégzésének dokumentálására és az eredmények kiértékelésére szolgál. Az előre megadott mérési típusok használata felgyorsítja a mérési jegyzőkönyv elkészítését.